Informationsmateriale til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS)

Alt tag
Alt tag

Informationsmateriale til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS)

Informationsmateriale til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS).

 

Formålet med denne vejledning er at give yderligere information vedrørende ektopisk graviditet i forbindelse med brugen af Bayer LNG IUS. Vejledningen forklarer også forskellene mellem de tre forskellige LNG IUS intrauterine indlæg for at minimere risikoen for forveksling.

Pakkens indlægsseddel skal gives til kvinden, så hun kan læse den, inden et Bayer LNG IUS oplægges.

 

Læs venligst produktresuméet igennem inden ordinering af lægemidlet.
Papirkopi af vejledningen kan fås ved at kontakte medinfo.scand@bayer.com
Jaydess: ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se produktresuméet pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

 

MA-M_IUS_12-DK-0005-2
Sidst opdateret: Marts 2022