Vejledning til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS)

Alt tag
Alt tag

Vejledning til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS)

1. Ektopisk graviditet hos kvinder der bruger LNG IUS

 

a. Frekvens
Den absolutte frekvens for ektopiske graviditeter set hos kvinder, som bruger LNG IUS, er lav, da LNG IUS har en høj svangerskabsforebyggende virkning. Hvis en kvinde bliver gravid trods brugen af LNG IUS, er risikoen for ektopisk graviditet op mod 50 %.
Forekomsten af ektopisk graviditet hos kvinder, der anvender LNG IUS, er estimeret til mellem 0.02 % og 0.2 % pr. år.i
Undersøgelserne af baggrundsincidensen for ektopisk graviditet, baseret på data fra to store administrerede behandlingsdatabaser i USA, har estimeret frekvensen for ektopisk graviditet i intervallet 1,7-2,5%ii af alle graviditeter eller 0,11 - 0,23 pr. 100 kvindeår hos kvinder i alderen 20–39 år i den generelle befolkning (både brugere og ikke-brugere af svangerskabsforebyggelse). iii,iv

 

b. Tegn på ektopisk graviditet
Det er vigtigt, at alle tegn på ektopisk graviditet bliver opdaget så tidligt som muligt, så tilstanden hurtigt kan blive behandlet. Det er derfor vigtigt at rådgive kvinden om tegn på ektopisk graviditet, som omfatter:v,vi

 

 • Svære eller vedvarende smerter i den ene side af den nederste del af maven. Smerterne kan opstå pludseligt og akut, eller kan gradvist blive værre i løbet af flere dage
 • Vaginal blødning. Blødningen kan være anderledes end en menstruationsblødning (blodet kan f.eks. være mørkere)
 • Vedvarende blødning, der opstår efter en periode med amenorré. Især hvis blødningen er forbundet med smerter
 • “Normale” symptomer på graviditet, men med blødning og svimmelhed
 • Smerter ved spidsen af skulderbladet (på grund af blod, der lækkes til abdomen og irriterer diaphragma)
 • Svære smerter eller kollaps som følge af kraftig indre blødning i forbindelse med ruptur
 • Generelle symptomer: Diaré, svimmelhed eller smerter ved afføring. Disse symptomer vil typisk kun give anledning til bekymring, hvis de opstår sammen med nogen af de mere specifikke symptomer ovenfor
 • En positiv graviditetstest

 

Hvis en kvinde har en positiv graviditetstest, mens hun bruger en LNG-IUS, skal risiko for ektopisk graviditet overvejes, og der skal udføres yderligere undersøgelser for enten at udelukke eller diagnosticere ektopisk graviditet.i

 

En tidlig diagnose af ektopisk graviditet kan være svær, og det kan være nødvendigt at udføre/gentage en række undersøgelser. En ektopisk graviditet kan bekræftes ved transvaginal ultralydsscanning og ved en HCG-blodprøve.vii

 

c. Risikofaktorer
Riskikofaktorer for ektopisk graviditet omfatter:vi,viii

 

 • Tidligere ektopisk graviditet
 • Alder (risikoen øges med alderen)
 • Rygning (risikoen øges, jo mere der ryges)
 • Tidligere spontan abort eller provokeret abort (selvom et andet studie ikke viste nogen forbindelse, se fodnoten † til Tabel 1)
 • Tidligere seksuelt overført sygdom
 • Tidligere operation i æggelederne
 • Infertilitet i anamnesen
 • Mange seksualpartnere
 • Endometriose

 

Der er udført et case-kontrol-studie til bedømmelse af risikofaktorer i forbindelse med ektopisk graviditet, baseret på data fra det ektopiske graviditetsregister i Auvergne (Frankrig) og tilknyttede case-kontrollerede studier. viii I alt blev 803 tilfælde af ektopisk graviditet og 1.683 fødsler inkluderet i analysen. Dette gav tilstrækkeligt materiale til at udføre en omfattende undersøgelse af alle risikofaktorerne for ektopisk graviditet. De vigtigste statistisk signifikante risikofaktorer for ektopisk graviditet via logistisk regressionsanalyse er vist i Tabel 1.

 

Tabel 1: Statistisk signifikante risikofaktorer for ektopisk graviditet via en endelig logistisk regressionsanalyse (random effects-model), register i Auvergne, Frankrig, 1993-2000 viii

 

 

Variabler Justeret OR 95 % KI p-værdi

 

 

Kvindens alder (År)

 

<20

0,6

0,2 ; 2,1

 

20-24

0,9

0,7 ; 1,3

 

25-29

1

 

0,01

30-34

1,3

1,0 ; 1,7

 

35-39

1,4

1,0 ; 2,0

 

≥40

2,9

1,4 ; 6,1

 

 

 

Rygning

 

Aldrig

1

 

<0,001

Tidligere ryger

1,5

1,1 ; 2,2

 

1-9 cigaretter/dag

1,7

1,2 ; 2,4 

 

10-19 cigaretter/dag

3,1

 2,2 ; 4,3

 

≥20 cigaretter/dag

3,9

2,6 ; 5,9 

 

 

 

Tidligere spontane aborter†

 

Ingen

1

 

0,02

1-2

1,2

0,9 ; 1,6

 

≥3

3,0

1,3 ; 6,9

 

 

 

Tidligere provokerede aborter

 

Ingen

1

 

0,05

Kun kirurgiske

        1,1

 

 0,8 ; 1,6

Medicinske (medicinske eller kirurgiske)

2,8

1,1 ; 7,2

 

 

 

Tidligere seksuelt overført sygdom

 

Ingen

1

 

<0,001

Ja, uden salpingitis

1,0

0,8 ; 1,3

 

Ja, med mulig underlivsbetændelse‡

2,1

0,8 ; 5,4

 

Ja, med bekræftet underlivsbetændelse §

3,4

2,4 ; 5,0

 

 

 

Tidligere operation i æggelederne

 

Nej

1

 

<0,001

Ja

4,0

2,6 ; 6,1

 

 

 

Tidligere anvendelse af p-piller

 

Nej

1

 

<0,03

Ja

0,7

0,5 ; 1,0

 

 

 

Infertilitet i anamnesen

 

Nej

1

 

<0,001

<1 år

2,1

1,2 ; 3,6

 

1-2 år

2,6

1,6 ; 4,2

 

>2 år

2,7

1,8 ; 4,2

 

 

Bemærk: Kun de risikofaktorer, hvor der er en betydelig tendens (p-værdi) til ektopisk graviditet via logistisk regression er vist. Bemærk: Tidligere ektopisk graviditet og mange seksualpartnerne blev IKKE inkluderet i den endelige logistiske regressionsanalyse. Dog i univariatanalyse: For kvinder med 1 tidligere ektopisk graviditet var OR = 12,5, for kvinder med ≥2 tidligere ektopiske graviditeter var OR = 76,6, (for p<0,001 for trend), for et livslangt antal seksualpartnere >5, OR = 1,6, for et livslangt antal seksualpartnere 2 – 5, OR = 1,0 (p=0,003 for trend)

 

† Ingen signifikant forbindelse med ektopisk graviditet blev vist for tidligere spontan abort i et andet case-kontrol-studie.ix
‡ Mulig underlivsbetændelse med feber, mavesmerter og vaginalt udflåd
§ Underlivsbetændelse bekræftet ved laparaskopi og/eller positive serologiske tests for Chlamydia Trachomatis
KI – konfidensinterval
OR – odds-ratio

 

d. Ektopisk graviditets påvirkning af den fremtidige fertilitet
En ektopisk graviditet kan føre til beskadigelse eller tab af et reproduktionsorgan (f.eks. en æggeleder), hvilket kan have en skadelig indvirkning på kvindens fremtidige fertilitet.

 

e. Ektopisk graviditet og rådgivning om svangerskabsforebyggelse
Kvinden bør rådgives om fordele og risici ved alle de tilgængelige svangerskabsforebyggende metoder, herunder LNG IUS, så hun kan foretage et informeret valg. Dette omfatter en rådgivning om hendes individuelle risiko for ektopisk graviditet, mens hun bruger LNG IUS. Kvinder, der vælger LNG IUS, bør undervises i, hvordan de genkender tegn på graviditet og især på ektopisk graviditet, samt hvor vigtigt det er straks at søge lægehjælp, hvis de oplever nogle af disse tegn. Kvinderne bør også rådes til straks at kontakte lægen, hvis de mod forventning bliver gravide, mens de bruger LNG IUS, for at udelukke eller diagnosticere en ektopisk graviditet.
Lægen bør evaluere risikoen for en ektopisk graviditet hos den enkelte kvinde, der overvejer at bruge LNG IUS til svangerskabsforebyggelse.

TILBAGE FORTSÆT

 

Læs venligst produktresuméet igennem inden ordinering af lægemidlet.
Papirkopi af vejledningen kan fås ved at kontakte medinfo.scand@bayer.com
Jaydess: ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se produktresuméet pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

 

MA-M_IUS_12-DK-0005-1
Sidst opdateret: Oktober 2020