Vejledning til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS)

Alt tag
Alt tag

Vejledning til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS)

Resumé

Mirena kan skelnes fra Jaydess og Kyleena på kombinationen af den manglende sølvring og den brune farve på trådene til fjernelse af indlægget. Mirena kan anvendes i op til 5 år ved indikationen svangerskabsforebyggelse. Mirena kan også anvendes til behandling af idiopatisk menorrhagi samt til beskyttelse mod endometriehyperplasi under østrogen-substitutionsbehandling i op til 5 år.

 

Jaydess kan skelnes fra Mirena og Kyleena på en kombination af sølvringens synlighed på ultralydsbilleder og den brune farve på trådene til fjernelse af indlægget. Jaydess kan anvendes i op til 3 år ved indikationen svangerskabsforebyggelse.

 

Kyleena kan skelnes fra Mirena og Jaydess på kombinationen af synligheden af sølvringen på ultralydsbilleder og den blå farve på trådene til fjernelse af indlægget. Kyleena kan anvendes i op til 5 år ved indikationen svangerskabsforebyggelse.

 

Kroppen på det T-formede indlæg hos alle tre produkter indeholder bariumsulfat, hvilket gør dem synlige ved røntgenundersøgelser.

 

Tabel 3: Oversigt over forskellene mellem de 3 Bayer LNG IUS

 

 

  Mirena Jaydess Kyleena

Indhold af levonorgestrel i alt (mg)

52

13,5

19,5

Maksimal brugsvarighed (år)

5

3

5

Dimensioner på det T-formede indlæg (mm)

32 x 32

28 x 30

28 x 30

Indføringsrørets diameter

4,40

3,80

3,80

Sølvring for øget synlighed ved ultralydsundersøgelse

nej

ja

ja

Farve på tråde til fjernelse af indlægget

brun

brun

blå

 

 

 

For differentiering af Mirena, Jaydess og Kyleena fra LNG IUS'er fra andre markedsføringstilladelsesindehavere henvises til de oplysninger, der er givet for disse produkter på virksomhedens hjemmeside og/ eller på www.produktresume.dk.

TILBAGE FORTSÆT

 

Læs venligst produktresuméet igennem inden ordinering af lægemidlet.
Papirkopi af vejledningen kan fås ved at kontakte medinfo.scand@bayer.com
Jaydess: ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se produktresuméet pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

 

MA-M_IUS_12-DK-0005-1
Sidst opdateret: Oktober 2020