Velkommen til platformen med uddannelsesmateriale

logo bayer safety
Printer Friendly, PDF & Email
Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

 Du vil nu kunne se følgende oplysninger om Xarelto:

Læs venligst produktresuméet igennem inden ordinering af lægemidlet.

Links og information:

Produktresumé

Indlægsseddel

Papirkopi af uddannelsesmaterialet kan fås ved at kontakte medinfo.scand@bayer.com

 

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se produktresuméet pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

MA-M_RIV-DK-0012
Sidst opdateret: september 2019