Xarelto® (rivaroxaban) ordinationsvejledning, patientkort og instruktionsvideo (børn)

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) ordinationsvejledning, patientkort og instruktionsvideo (børn)

På denne webside findes uddannelsesmateriale rettet mod de læger, som forventes at ordinere/anvende Xarelto. Dette uddannelsesmateriale skal øge opmærksomheden om den potentielle risiko for blødning ved behandling med Xarelto og give vejledning i, hvorledes denne risiko håndteres.

 

Læs venligst produktresuméet igennem inden ordinering af lægemidlet.

 

Links og information:

 

Produktresumé

 

Indlægsseddel

 

Papirkopi af uddannelsesmaterialet kan fås ved at kontakte medinfo.scand@bayer.com

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se produktresuméet pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

MA-M_RIV-DK-0027-3
Sidst opdateret: maj 2022