Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Doseringsanbefalinger: Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter med koronararteriesygdom (CAD) eller symptomatisk perifer arteriesygdom (PAD) med høj risiko for iskæmiske hændelser

 

Den anbefalede dosis af Xarelto er 2,5 mg to gange dagligt

 

Patienter, der tager Xarelto 2,5 mg to gange dagligt, bør også tage en daglig dosis af 75-100 mg acetylsalicylsyre (ASA).

 

Xareltos sikkerhed og virkning ved 2,5 mg to gange dagligt i kombination med ASA plus clopidogrel/ticlopidin (dobbelt antitrombotisk behandling) er kun blevet undersøgt hos patienter med nyligt AKS (se nedenfor).

 

Dobbelt antitrombotisk behandling er ikke blevet undersøgt i kombination med Xarelto 2,5 mg to gange dagligt hos patienter med CAD og/eller PAD.

 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion

 

Ingen dosisjustering er nødvendig for patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 30-49 ml/min). Xarelto skal anvendes med forsigtighed hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min) og anbefales ikke til patienter med kreatininclearance <15 ml/min.

 

Xarelto skal anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 30-49 ml/min), der samtidig får andre lægemidler, som øger plasmakoncentrationen af rivaroxaban.

 

 

Behandlingsvarighed

 

Behandlingsvarigheden skal bestemmes for hver enkelt patient baseret på regelmæssige evalueringer, og risikoen for trombotiske hændelser versus blødningsrisikoen skal overvejes.

 

 

Andre advarsler og forsigtighedsregler hos CAD/PAD-patienter

 

Hos patienter med en akut trombotisk hændelse eller et vaskulært indgreb og et behov for dobbelt antitrombotisk behandling, skal den fortsatte behandling med Xarelto 2,5 mg to gange dagligt evalueres, afhængigt af hændelsestypen eller indgrebet og det antitrombotiske program.

 

Behandling af koronararteriesygdom (CAD) /perifer arteriesygdom (PAD) med Xarelto2,5 mg to gange dagligt i kombination med ASA er kontraindiceret hos patienter med tidligere hæmoragisk eller lakunær apopleksi, eller enhver form for apopleksi inden for en måned.

 

Xarelto i kombination med ASA bør anvendes med forsigtighed hos CAD/PAD-patienter:

 

  • ≥75 år. Benefit/risk-forholdet for behandlingen skal vurderes individuelt regelmæssigt.
  • Som har en lavere kropsvægt (<60 kg)
  • Hos CAD-patienter med svært symptomatisk hjertesvigt. Studiedata indikerer at disse patienter kan have mindre gavn af behandling med Xarelto. (se pkt. 5.1 i produktresuméet for yderligere information).

 

 

Glemt dosis

 

Hvis en dosis glemmes, skal patienten fortsætte med den anbefalede Xarelto-dosis på 2,5 mg på det næste planlagte tidspunkt. Der må ikke tages en dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.

MA-M_RIV-DK-0027-2
Sidst opdateret: juni 2021