Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Doseringsanbefalinger: Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter efter akut koronarsyndrom (AKS) med forhøjede hjertemarkører

 

Doseringsanbefalinger_AKS

 

Den anbefalede dosis af Xarelto er 2,5 mg to gange dagligt, med start så hurtigt som muligt efter stabilisering af AKS hændelsen, men tidligst 24 timer efter indlæggelse på hospital, og på det tidspunkt, hvor parenteral antikoagulationsbehandling normalt ville blive afsluttet.

 

I tillæg til Xarelto 2,5 mg skal patienten også tage en daglig dosis på 75–100 mg acetylsalicylsyre eller en daglig dosis på 75­-100 mg acetylsalicylsyre samtidigt med enten en daglig dosis på 75 mg clopidogrel eller en daglig standarddosis af ticlopidin.

 

Behandling i kombination med anden antitrombotisk medicin, f.eks. prasugrel eller ticagrelor, er ikke undersøgt og anbefales ikke.

 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion

 

Ingen dosisjustering er nødvendig for patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 30-49 ml/min). Xarelto skal anvendes med forsigtighed hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min) og anbefales ikke til patienter med kreatininclearance <15 ml/min.

 

Xarelto skal anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 30-49 ml/min), der samtidig får andre lægemidler, som øger plasmakoncentrationen af rivaroxaban.

 

 

Behandlingsvarighed

 

Behandlingen af den enkelte patient bør evalueres regelmæssigt, idet risikoen for iskæmiske hændelser holdes op mod risikoen for blødninger. Ved forlængelse af behandlingen ud over 12 måneder skal der foretages en vurdering af den enkelte patient, da erfaring med behandling op til 24 måneder er begrænset.

 

 

Andre advarsler og forsigtighedsregler hos AKS-patienter:

 

Xarelto i kombination med ASA eller med ASA plus clopidogrel eller ticlopidin bør anvendes med forsigtighed hos AKS-patienter:

  • ≥75 år. Benefit/risk-forholdet for behandlingen skal vurderes individuelt regelmæssigt.
  • Som har en lavere kropsvægt (< 60 kg)

 

Samtidig behandling af AKS med Xarelto og antitrombotisk behandling er kontraindiceret hos patienter med forudgående apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI).

 

 

Glemt dosis

 

Hvis en dosis glemmes, skal patienten fortsætte med den anbefalede Xarelto-dosis på 2,5 mg på det næste planlagte tidspunkt. Der må ikke tages en dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.

MA-M_RIV-DK-0027-2
Sidst opdateret: juni 2021