Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Ordinationsvejledning

 

Ordinationsvejledningen indeholder anbefalinger om brugen af Xarelto for at minimere risikoen for blødning under behandlingen.

 

Ordinationsvejledningen erstatter ikke produktresuméet for Xarelto.*

 

 

* https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/xarelto

MA-M_RIV-DK-0027-2
Sidst opdateret: juni 2021