Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

PATIENTKORT

 

Et patientkort skal udleveres til alle patienter, der får ordineret Xarelto 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmovertrukne tabletter eller Xarelto 1 mg/ml granulat til oral suspension. Kortet er også inkluderet i pakningen. Konsekvenserne af den antikoagulerende behandling skal forklares for patienten eller omsorgspersonen; især bør vigtigheden af patientcompliance, tegn eller symptomer på blødning og hvornår patienten bør søge læge, forklares for patienten eller omsorgspersonen.

 

Patientkortet vil informere læger og tandlæger om patientens antikoagulationsbehandling og indeholde kontaktoplysninger i tilfælde af nødsituationer. Patienten eller omsorgspersonen bør instrueres i altid at have patientkortet på sig og vise det til enhver sundhedsperson.

 

For Xarelto 1 mg/ml granulat til oral suspension til brug hos børn skal du være opmærksom på QR-koden, som er påtrykt på patientkortet. QR-koden linker til en træningsvideo, der viser hvordan den orale suspension forberedes og administreres.

MA-M_RIV-DK-0027-2
Sidst opdateret: juni 2021