Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Skift fra parenterale antikoagulantia til Xarelto

 

  • Patienter, der får et parenteralt lægemiddel på et fast doseringsskema, f.eks. lavmolekylært heparin (LMH): Det parenterale lægemiddel seponeres, og Xarelto skal startes op 0 til 2 timer før næste planlagte administration af det parenterale lægemiddel.
  • Patienter, der får et kontinuerligt administreret lægemiddel, f.eks. intravenøs ufraktioneret heparin: Xarelto skal startes på seponeringstidspunktet.

MA-M_RIV-DK-0027-2
Sidst opdateret: juni 2021