Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Skift fra VKA til Xarelto®

 

SKIFT FRA VKA TIL XARELTO

 

For patienter, der behandles for at forebygge apopleksi og systemisk emboli, skal VKA-behandlingen seponeres, og Xarelto®-behandlingen indledes, så snart INR er ≤ 3,0.

 

For patienter, der behandles for DVT, PE og forebyggelse af recidiverende DVT og PE, skal VKA-behandlingen seponeres, og Xarelto®-behandlingen indledes, så snart INR er ≤ 2,5.

INR-måling er ikke hensigtsmæssig til at måle Xareltos® antikoagulerende aktivitet, og må derfor ikke benyttes til dette formål. Behandling med Xarelto® alene kræver ikke rutinemæssig koagulationsovervågning.

MA-M_RIV-DK-0027-1
Sidst opdateret: juli 2020