Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Skift fra Xarelto til VKA

 

Skift fra VKA til Xarelto

 

Det er vigtigt at sikre tilstrækkelig antikoagulation samtidig med, at blødningsrisikoen mindskes under behandlingsskift.

 

Voksne og børn

 

Ved skift til VKA skal Xarelto og VKA gives samtidigt, indtil INR er ≥ 2,0. I de første to dage af skifteperioden skal den sædvanlige indledende dosering af VKA bruges efterfulgt af VKA-dosering ud fra INR-målinger.

INR-måling er ikke hensigtsmæssig til at vurdere Xareltos antikoagulerende aktivitet. Mens patienten indtager både Xarelto og VKA, måles INR ikke tidligere end 24 timer efter den foregående dosis af Xarelto, men inden næste dosis af Xarelto. Så snart Xarelto er seponeret, giver INR-værdier, der er taget mindst 24 timer efter den sidste dosis af Xarelto, en pålidelig afspejling af VKA-doseringen.

 

Børn

 

Børn, som skifter fra Xarelto til VKA, skal fortsætte med Xarelto i 48 timer efter den første dosis af VKA. Efter 2 dages sideløbende administration, skal der måles INR før den næste planlagte dosis af Xarelto. Det anbefales at fortsætte sideløbende administration af Xarelto og VKA, indtil INR er ≥ 2,0.

MA-M_RIV-DK-0027-2
Sidst opdateret: juni 2021