TJEKLISTE FOR DEN ORDINERENDE LÆGE – cyproteronacetat/ethinylestradiol (Diane mite)

Alt tag
Alt tag

TJEKLISTE FOR DEN ORDINERENDE LÆGE – cyproteronacetat/ethinylestradiol (Diane mite)

Kontraindikationer

Du må ikke ordinere cyproteronacetat/ethinylestradiol (Diane Mite), hvis du afkrydser et eller flere af felterne i dette afsnit. Har kvinden:

 

  Et samtidigt forbrug af et andet hormonalt kontraceptiva?

 

  Aktuelt eller tidligere haft en tromboembolisk hændelse, f.eks. dyb venetrombose, lungeemboli, hjerteanfald, slagtilfælde, transitorisk iskæmisk anfald, angina pectoris?

 

  Et kendskab til et personligt anlæg for blodstørkningsforstyrrelser?

 

  Tidligere migræne med aura?

 

  Sukkersyge (diabetes mellitus) med vaskulære komplikationer?

 

  Meget højt blodtryk, f.eks. systolisk ≥160 eller diastolisk ≥100mmHg?

 

  Meget højt niveau af lipider i blodet?

 

  En større operation eller en periode med langvarig immobilisering planlagt? I så fald skal patienten rådes til at holde op med at bruge Diane mite og til at bruge en behandling uden hormoner mod sin hudsygdom, og hvis nødvendigt en præventionsmetode uden hormoner i mindst 4 uger før og to uger efter patienten har fuld mobilitet*.

 

*Dette bør opvejes mod risikoen for venøs tromboemboli efter at cyproteronacetat (CPA)/ethinylestradiol (EE) (Diane mite) er seponeret i 4 uger eller længere

 

MA-DIAM-DK-0003-1
Sidst opdateret: Januar 2020