Patientkort - Diane mite

Alt tag
Alt tag

Patientkort - Diane mite

Yderligere oplysninger og bivirkningsrapportering

 

For yderligere oplysninger bedes du læse den medfølgende indlægsseddel med patientinformation eller klikke ind på www.sundhedsstyrelsen.dk.

 

Hvis du har mistanke om, at du har bivirkninger i forbindelse med anvendelsen af din medicin, kan du rapportere det til lægen eller sundhedspersonalet.

 

MA-DIAM-DK-0001-1
Sidst opdateret: Januar 2020