Eylea vejledning til ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Eylea vejledning til ordinerende læge

Bivirkninger

 

Se pkt. 4.8 i produktresuméet for en komplet oversigt over bivirkninger.

 

  • Endophthalmitis

Patienten kan få øjensmerter eller øget ubehag, forværring af øjenrødme, fotofobi eller lysfølsomhed, hævelse og synsforandringer, f.eks. pludseligt nedsat syn eller sløret syn.

 

  • Forbigående øget intraokulært tryk

Patienten kan opleve regnbuefarvede ringe omkring lyskilder, røde øjne, kvalme, opkastning og ændringer i synet.

 

  • Katarakt (traumatisk, nukleær, subkapsulær, kortikal) eller uklarhed af linsen

Patienten kan have nedsat evne til at se klare linjer og former, skygger og farvesyn i forhold til tidligere, og han/hun kan få synsforandringer.

 

  • Rift i eller løsning af det retinale pigmentepitel

Patienten kan få pludselige lysglimt, en pludselig forekomst af eller en stigning i antallet af glaslegemeflydere, et gardin ned over en del af synsfeltet og synsforandringer.

 

 

Håndtering af bivirkninger i forbindelse med injektioner

 

Patienten skal have øjeblikkelig adgang til en øjenlæge, hvis han/hun får en en bivirkning der bekymrer.

 

Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se pkt. 4.8 i produktresuméet om hvordan du indberetter bivirkninger.

 

Kontakt Bayer A/S for yderligere oplysninger om Eylea på telefon: 45 23 50 00

 

MA-M_AFL-DK-0002-1 Sidst opdateret: April 2020