Eylea vejledning til ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Eylea vejledning til ordinerende læge

Brugsanvisning/håndtering

 

Klargøring af injektionen

 

  • Intravitreale injektioner skal udføres i overensstemmelse med medicinske standarder og gældende retningslinjer af en kvalificeret læge med erfaring i administration af intravitreale injektioner.
  • Generelt skal tilstrækkelig anæstesi og asepsik sikres, herunder topisk bredspektret mikrobicid (f.eks. povidon-jod påført den periokulære hud, øjenlåget og øjets overflade).
  • Øjendilation forud for injektionsproceduren er ikke nødvendig.
  • Den forfyldte injektionssprøjte og hætteglasset er kun til engangsbrug i ét øje. Det er ikke tilladt at opdele lægemidlet i et hætteglas eller i en fyldt injektionssprøjte med Eylea i flere doser. Hvis der anvendes mere end én injektion fra den forfyldte injektionssprøjte eller hætteglasset, kan det medføre kontaminering og efterfølgende infektion.
  • Kirurgisk hånddesinfektion, sterile handsker, en steril afdækning og et sterilt øjenlågsspekel (eller tilsvarende) anbefales.
  • Anvend en 30 G x ½ inch (12,5 mm)-kanyle til den intravitreale injektion.

 

Forfyldt injektionssprøjte:

 

1 Når du er klar til at administrere Eylea, åbner du æsken og fjerner den steriliserede blister. Blisteren åbnes forsigtigt, så indholdet forbliver sterilt. Opbevar injektionssprøjten på den sterile bakke, indtil du er klar til at samle den.

 

2 Injektionssprøjten fjernes fra den steriliserede blister med aseptisk teknik.

 

3 Hold injektionssprøjten i én hånd for at fjerne låget på injektionssprøjten, mens den anden hånd bruges til at gribe fat i låget på injektionssprøjten med tommel- og pegefinger.

 

1_Brugsanvisning

Bemærk: Drej låget på injektionssprøjten af (bræk ikke låget af).

 

4 For at bibeholde produktets sterilitet må stemplet ikke trækkes tilbage.

 

5 Med en aseptisk teknik drejes kanylen godt fast på spidsen af Luer-lock-injektionssprøjten.

 

2_Brugsanvisning

 

6 Kontrollér om der er bobler i injektionssprøjten ved at holde injektionssprøjten med kanylen pegende opad. Hvis der er bobler, banker du let på injektionssprøjten med fingeren, indtil boblerne stiger opad.

 

3_Brugsanvisning

 

7 Fjern alle bobler og sprøjt overskydende lægemiddel ud ved at trykke stemplet langsomt ned, så den cylindriske base på stemplet med afrundet top er på linje med den sorte doseringslinje på injektionssprøjten (svarer til 50 mikroliter). Det overskydende lægemiddel skal sprøjtes ud før Eylea injiceres for at undgå overdosering.

4_Brugsanvisning
5_Brugsanvisning

8 Den fyldte injektionssprøjte er kun til engangsbrug. Ekstraktion af flere doser fra én fyldt injektionssprøjte kan øge risikoen for kontaminering og efterfølgende infektion.
Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

 

Hætteglas:

 

1 Plastiklåget fjernes, og den ydre del af hætteglassets gummiprop desinficeres.

 

6_Brugsanvisning

 

2 Den 18 G, 5 mikron filterkanyle, som leveres i æsken med 1 ml steril Luer-lock-injektionssprøjte, sættes på.

 

7_Brugsanvisning

 

3 Pres filternålen ned midt i hætteglassets gummiprop, indtil kanylen er stukket helt ned i hætteglasset og spidsen berører bunden eller den nederste del af hætteglasset.

 

4 Med en aseptisk teknik trækkes hele indholdet af hætteglasset med Eylea ind i injektionssprøjten, mens hætteglasset holdes lodret og en smule på skrå, så alt indholdet trækkes op. For at undgå, at der kommer luft med, skal du sikre dig, at nålens skråspids er neddyppet i væsken. Fortsæt med at holde hætteglasset vippet, mens væsken trækkes op, samtidig med at du holder filternålens skråspids neddyppet i væsken.

8_Brugsanvisning
9_Brugsanvisning

5 Sørg for, at stempelstangen er trukket tilstrækkeligt tilbage, når hætteglasset tømmes, for at tømme filterkanylen helt.

 

6 Fjern filterkanylen, og bortskaf den på korrekt vis.
Bemærk: Filterkanylen må ikke bruges til intravitreal injektion.

 

7 Med en aseptisk teknik drejes 30 G x ½ -kanylen godt fast på spidsen af Luer-lock-injektionssprøjten.

 

7_Brugsanvisning

 

8 Kontrollér, om der er bobler i injektionssprøjten, ved at holde injektionssprøjten med kanylen pegende opad. Hvis der er bobler, banker du let på injektionssprøjten med fingeren, indtil boblerne stiger opad.

 

Brugsanvisning

 

9 Fjern alle bobler og sprøjt overskydende lægemiddel ud ved langsomt at trykke stemplet ned, så toppen af stemplet er på linje med 0,05 ml-markeringen på injektionssprøjten. Den overskydende væske skal trykkes ud, inden injektionen med Eylea foretages, for at undgå overdosering.

 

12_Brugsanvisning
13_Brugsanvisning

10 Hætteglasset er kun til engangsbrug. Ekstraktion af flere doser fra et enkelt hætteglas kan øge risikoen for kontaminering og efterfølgende infektion.
Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

MA-M_AFL-DK-0002-1 Sidst opdateret: April 2020