Eylea vejledning til ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Eylea vejledning til ordinerende læge

Efter injektionen

 

  • Evaluér synet umiddelbart efter injektionen (håndbevægelse eller tælling af fingre)
  • Patienterne skal overvåges for stigning i det intraokulære tryk umiddelbart efter den intravitreale injektion. Passende monitorering kan bestå af kontrol af perfusion af det optiske nervehoved eller tonometri. Om nødvendigt bør sterilt udstyr til paracentese være disponibelt.
  • Efter intravitreal injektion skal patienterne instrueres i øjeblikkeligt at rapportere eventuelle symptomer på endophtalmitis (f.eks. øjensmerte, rødme i øjet, fotofobi, sløret syn).
  • Anvendelse af antibiotiske øjendråber efter intravitreale injektioner bør følge lokal eller national klinisk praksis.

MA-M_AFL-DK-0002-1 Sidst opdateret: April 2020