Vejledning til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS)

Alt tag
Alt tag

Vejledning til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS)

Vejledning til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS).

 

Formålet med denne vejledning er at give yderligere information vedrørende ektopisk graviditet i forbindelse med brugen af Bayer LNG IUS. Vejledningen forklarer også forskellene mellem de tre forskellige LNG IUS intrauterine indlæg for at minimere risikoen for forveksling.

 

Indholdsfortegnelse:

 

 1. Ektopisk graviditet
  a. Frekvens
  b. Tegn på ektopisk graviditet
  c. Risikofaktorer
  d. Ektopisk graviditets påvirkning af den fremtidige fertilitet
  e. Ektopisk graviditet og rådgivning om svangerskabsforebyggelse

   
 2. Forskellen på Mirena®, Kyleena® og Jaydess®
  a. Godkendte indikationer
  b. Lægemiddelform og frigivelseshastighed
  c. Udseende
  d. Røntgen- og ultralydsbilleder

 

Pakkens indlægsseddel skal gives til kvinden, så hun kan læse den, inden et Bayer LNG IUS oplægges.

 

Læs venligst produktresuméet igennem inden ordinering af lægemidlet.
Papirkopi af vejledningen kan fås ved at kontakte medinfo.scand@bayer.com
Jaydess: ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se produktresuméet pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

 

MA-M_IUS_12-DK-0005-1
Sidst opdateret: Oktober 2020