Vejledning til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS)

Alt tag
Alt tag

Vejledning til sundhedspersonale vedrørende risikoen ved ektopisk graviditet og hvordan man skelner mellem de forskellige Bayer Levonorgestrel (LNG) intrauterint indlæg (IUS)

2. Forskellen på Mirena®, Kyleena® og Jaydess®

 

a. Godkendte indikationer

 

 • Mirena er godkendt med indikationen svangerskabsforebyggelse i op til 5 år
 • Mirena er også godkendt til behandling af idiopatisk menorrhagi samt til beskyttelse mod endometriehyperplasi under østrogen-substitutionsbehandling i op til 5 år
 • Jaydess er godkendt med indikationen svangerskabsforebyggelse i op til 3 år
 • Kyleena er godkendt med indikationen svangerskabsforebyggelse i op til 5 år

 

b. Lægemiddelform og frigivelseshastighed

 

 • Alle tre indlæg er T-formede og oplægges i livmoderkaviteten, hvor de løbende frigiver levonorgestrel. Oplægningsteknikken er den samme for alle tre indlæg
 • Den estimerede gennemsnitlige hastighed for LNG-frigivelse in vivo for alle tre produkter er anført i Tabel 2 nedenfor:

 

Tabel 2: Estimeret hastighed for LNG-frigivelse in vivo (µg/dag) for de 3 indlæg

 

 

  Mirena Jaydess Kyleena

Initial frigivelse*

20

14

17,5

Ved 2 måneder

Ikke beregnet

10

15,3

Ved 1 år

18

6

9,8

Ved slutningen af den indikerede brugsperiode**

10

5

7,4

 

* For Jaydess og Kyleena er værdien målt dag 25 efter oplægning, for Mirena er værdien bestemt kort tid efter oplægning
** For Jaydess 3 år, for Kyleena og Mirena 5 år

 

c. Udseende

 

Figur 1: Udseende af Mirena, Jaydess, og Kyleena

 

Figur 1: Udseende af Mirena, Jaydess, og Kyleena

 

 • Jaydess og Kyleena er meget ens af udseende. Den øvre ende af den vertikale krop på det T-formede indlæg har en sølvring for identificering under ultralydsundersøgelse, og det T-formede indlægs dimensioner samt indføringsrørets diameter er mindre end Mirenas (se dimensionerne i figur 1 og tabel 3).
  • De tydeligste forskelle mellem de to produkter er:
  • Kyleena: Blå tråde til fjernelse af indlægget er forbundet med øjet i enden af det T-formede indlæg.
  • Jaydess: Brune tråde til fjernelse af indlægget er forbundet med øjet i enden af det T-formede indlæg
  • Hormonbeholderen omkring kroppen af det T-formede indlæg er længere hos Kyleena end hos Jaydess
 • Mirena har ingen sølvring, og det T-formede indlægs dimensioner samt indføringsrørets diameter er større end hos Jaydess og Kyleena. Brune tråde til fjernelse af indlægget er forbundet med øjet i enden af det T-formede indlæg.

 

d. Røntgen- og ultralydsbilleder
 

 • Kroppen på det T-formede indlæg hos alle tre intrauterine indlæg indeholder bariumsulfat, der gør dem synlige ved røntgenundersøgelser
 • Man kan skelne Jaydess og Kyleena fra Mirena på sølvringen, der er synlig ved ultralydsundersøgelser

Det er ikke muligt ved en ultralydsundersøgelse at skelne mellem Jaydess og Kyleena in situ. Der kan skelnes mellem dem på baggrund af farven på de synlige tråde til fjernelse af indlægget ud for livmodermunden (se ovenfor).

 

Figur 2: Jaydess – transversalplan (3D-billede)

 

Figur 2: Jaydess – transversalplan (3D-billede)
Kilde: Andrew Kaunitz, læge, Christine Bubier R.T.(R). RDMS, Grace Horton, RDMS og Gwyn Grabner, RDMS

 

 

Figur 3: Jaydess – sagittalplan (2D-billede)

 

Figur 3: Jaydess – sagittalplan (2D-billede)
Kilde: Andrew Kaunitz, læge, Christine Bubier R.T.(R). RDMS, Grace Horton, RDMS og Gwyn Grabner, RDMS
Bemærk: Billederne ovenfor viser Jaydess. Ved ultralydsscanning er der ingen forskel på Jaydess og Kyleena.

 

 • Mirena har ikke nogen sølvring

 

Figur 4: Mirena – transversalplan (2D-billede)

 

Figur 4: Mirena – transversalplan (2D-billede)
Kilde: Dr. Armin Soder, Ettlingen, Tyskland

 

Figur 5: Mirena – sagittalplan (2D-billede)

 

Figur 5: Mirena – sagittalplan (2D-billede)
Kilde: Dr. Armin Soder, Ettlingen, Tyskland

TILBAGE FORTSÆT

 

Læs venligst produktresuméet igennem inden ordinering af lægemidlet.
Papirkopi af vejledningen kan fås ved at kontakte medinfo.scand@bayer.com
Jaydess: ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se produktresuméet pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

 

MA-M_IUS_12-DK-0005-1
Sidst opdateret: Oktober 2020