Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Du vil nu kunne se følgende oplysninger om Xarelto:

 

 

Læs venligst produktresuméet igennem inden ordinering af lægemidlet.

 

Links og information:

 

Produktresumé

 

Indlægsseddel

 

Papirkopi af uddannelsesmaterialet kan fås ved at kontakte medinfo.scand@bayer.com

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se produktresuméet pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

MA-M_RIV-DK-0027-1
Sidst opdateret: juli 2020