Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Doseringsoversigt

 

 

 

INDIKATION1 DOSERING1 SÆRLIGE POPULATIONER1

Forebyggelse af apopleksi hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimrena

Xarelto® 20 mg én gang dagligt

Patienter med nedsat nyrefunktion med kreatininclearance 15-49 ml/minb
Xarelto® 15 mg én gang dagligt

 

PCI med indsat stent i maksimalt 12 måneder
Xarelto® 15 mg én gang dagligt
plus en P2Y12-hæmmer (f.eks. clopidogrel)

 

PCI med indsat stent
Patienter med nedsat nyrefunktion
med kreatininclearance 30-49 ml/minb
Xarelto® 10 mg én gang dagligt
plus en P2Y12-hæmmere (f.eks. clopidogrel)

 

 

Behandling af DVT og PEc samt forebyggelse af recidiverende DVT og PE hos voksne patienter

Behandling og forebyggelse af recidiverende DVT og PE, dag 1-21
Xarelto® 15 mg en gange dagligt

 

Behandling og forebyggelse af recidiverende DVT og PE, fra dag 22
Xarelto® 20 mg én gang dagligt

 

Forlænget forebyggelse af recidiverende DVT og PE, fra 7 måneder
Xarelto® 10 mg én gang dagligt

 

Forlænget forebyggelse af recidiverende DVT og PE, fra 7 måneder
Xarelto® 20 mg én gang dagligt
hos patienter med høj risiko for recidiverende DVT eller PE, såsom:
· komplicerede komorbiditeter
· recidiverende DVT eller PE under udvidet forebyggelses behandling med Xarelto® 10 mg

Patienter med nedsat nyrefunktion med kreatininclearance 15-49 ml/minb
Behandling og forebyggelse af recidiverende DVT og PE, dag 1-21
Xarelto® 15 mg to gange dagligt

 

Derefter Xarelto® 15 mg én gang dagligt istedet for Xarelto® 20 mg én gang dagligt hvis patientens vurderede risiko for blødning opvejer risikoen for recidiverende DVT og PE

Når den anbefalede dosis er Xarelto® 10 mg én gang dagligt er dosisjustering ikke nødvendig

 

 

 

 

Forebyggelse af VTE hos voksne patienter, der gennemgår planlagt hofteleds- eller knæledsalloplastik

Xarelto® 10 mg én gang dagligt

 

Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter med CAD eller symptomatisk PAD med høj risiko for iskæmiske hændelser

Xarelto® 2,5 mg én gang dagligt i kombination med acetylsalicylsyre 75-100 mg/dag

 

Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter efter AKS med forhøjede hjertemarkører

Xarelto® 2,5 mg én gang dagligt i kombination med trombocytfunktionshæmmende behandling (acetylsalicylsyre 75-100 mg/dag alene eller acetylsalicylsyre 75–100 mg/dag plus clopidogrel 75 mg/dag eller en daglig standarddosis af ticlopidin)

 

 

 

 

 

Tages Sammen Med Mad

 Xarelto® 15 mg og 20 mg skal tages sammen med mad.1

 

Hos patienter, der ikke er i stand til at sluge hele tabletter, kan Xarelto® administreres oralt ved at knuse tabletten og blande den med vand eller æblemos umiddelbart før indtagelse.

 

amed en eller flere risikofaktorer såsom hjertesvigt, hypertension, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere apopleksi eller transitorisk iskæmisk anfald.

 

banvendes med forsigtighed hos patienter med kreatininclearance 15-29 ml/min og hos patienter med nedsat nyrefunktion som samtidig får andre lægemidler som øger plasmakoncentrationen af rivaroxaban.

 

canbefales ikke som et alternativ til ufraktioneret heparin hos patienter med PE, som er hæmodynamisk ustabile eller kan have behov for trombolyse eller lungeembolektomi.

 

Reference: 1. Xarelto® (rivaroxaban). Produktresumé, godkend af Europa-Kommissionen.

MA-M_RIV-DK-0027-1
Sidst opdateret: juli 2020