Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Ordinationsvejledning

 

Ordinationsvejledningen indeholder anbefalinger om brugen af Xarelto® for at minimere risikoen for blødning under behandlingen.

 

Ordinationsvejledningen erstatter ikke produktresuméet for Xarelto®.*

 

* https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/xarelto

MA-M_RIV-DK-0027-1
Sidst opdateret: juli 2020