Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

PATIENTKORT

 

Et patientkort skal udleveres til alle patienter, der får ordineret Xarelto® 2,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg. Kortet er også inkluderet i pakningen.

 

Konsekvenserne af den antikoagulerende behandling skal forklares for patienten; især bør vigtigheden af patientcompliance, tegn eller symptomer på blødning og hvornår patienten bør søge læge, forklares for patienten.

 

Patientkortet vil informere læger og tandlæger om patientens antikoagulationsbehandling og indeholde kontaktoplysninger i tilfælde af nødsituationer. Patienten bør instrueres i altid at have patientkortet på sig og vise det til enhver sundhedsperson.

MA-M_RIV-DK-0027-1
Sidst opdateret: juli 2020