Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Skift fra Xarelto® til VKA

 

SKIFT FRA XARELTO® TIL VKA

 

Det er vigtigt at sikre tilstrækkelig antikoagulation samtidig med, at blødningsrisikoen mindskes under behandlingsskift.

 

Ved skift til VKA skal Xarelto® og VKA gives samtidigt, indtil INR er ≥ 2,0. I de første to dage af skifteperioden skal den sædvanlige indledende dosering af VKA bruges efterfulgt af VKA-dosering ud fra INR-målinger.

INR-måling er ikke hensigtsmæssig til at måle Xareltos® antikoagulerende aktivitet. Mens patienten er på både Xarelto® og VKA, må INR ikke testes tidligere end 24 timer efter den foregående dosis af Xarelto®, men inden næste dosis af Xarelto®. Så snart Xarelto® er seponeret, giver INR-værdier, der er taget mindst 24 timer efter den sidste dosis af Xarelto®, en pålidelig afspejling af VKA-doseringen.

MA-M_RIV-DK-0027-1
Sidst opdateret: juli 2020