TJEKLISTE TIL LÆGER DER ORDINERER KOMBINEREDE HORMONELLE KONTRACEPTIVA

Alt tag
Alt tag

TJEKLISTE TIL LÆGER DER ORDINERER KOMBINEREDE HORMONELLE KONTRACEPTIVA

Risiko for tromboemboli

 

Ved ordination af et kombineret hormonelt kontraceptivum, er det vigtigt at være særlig opmærksom på risikoen for tromboemboli (f.eks. dyb venetrombose, lungeemboli, myokardieinfarkt eller apopleksi).

 

Risikoen for tromboemboli med et kombineret hormonelt kontraceptivum er højere:

 

  • i løbet af det første år præparatet bliver anvendt
  • når anvendelsen af præparatet genoptages efter en pause på 4 uger eller mere.

 

Kombinerede hormonelle kontraceptiva, der indeholder ethinylestradiol i kombination med levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron, anses for at have den laveste risiko for venøs tromboemboli (VTE). 

 

En kvindes risiko afhænger også af hendes baselinerisiko for tromboemboli. I forbindelse med beslutningen om at ordinere et kombineret hormonelt kontraceptivum skal der derfor tages hensyn til kontraindikationer og den enkelte kvindes risikofaktorer, især risikofaktorer for tromboemboli. Se skemaerne nedenfor og produktresuméet for de enkelte præparater.

 

Beslutningen om at anvende et andet kombineret hormonelt kontraceptivum end et præparat med lavere risiko for VTE bør træffes i samråd med kvinden, så det sikres, at hun er informeret om:

 

  • risikoen for tromboemboli ved brug af denne type kombinerede hormonelle kontraceptiva
  • hvordan eventuelle væsentlige risikofaktorer påvirker hendes risiko for blodpropper
  • at hun skal være opmærksom på eventuelle tegn og symptomer på blodpropper.

MA-M_QLA-DK-0003-1 Februar 2020