TJEKLISTE TIL LÆGER DER ORDINERER KOMBINEREDE HORMONELLE KONTRACEPTIVA

Alt tag
Alt tag

TJEKLISTE TIL LÆGER DER ORDINERER KOMBINEREDE HORMONELLE KONTRACEPTIVA

Situationer, der kræver særlig opmærksomhed

 

Sørg for, at din patient forstår, at hun skal fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret kontraceptivum, hvis hun:

 

  • skal opereres
  • er immobil i længere tid (f.eks. på grund af en skade eller sygdom, eller hvis hun har benet i gips)

 

  • I disse situationer er det bedst at tale med kvinden om, hvorvidt hun bør anvende et ikke-hormonelt kontraceptivum, indtil risikoen ikke længere er forhøjet.

 

Fortæl også din patient, at risikoen for at få en blodprop øges, hvis hun:

 

  • har været sengeliggende eller stillesiddende i en længere periode (f.eks. på grund af en skade eller en sygdom, eller hvis du har benet i gips, eller været på en længerevarende rejse)
  • udvikler nogle af kontraindikationerne eller risikofaktorerne for kombinerede kontraceptiva
  • har født inden for de seneste uger

 

  • I disse situationer skal din patient være særligt opmærksom på tegn eller symptomer på tromboemboli.

 

Du bør råde din patient til at fortælle dig, hvis nogle af ovennævnte situationer ændrer sig eller bliver betydeligt værre.

 

Du skal på det kraftigste tilskynde kvinderne til at læse indlægssedlen, der er vedlagt hver pakning med kombinerede hormonelle kontraceptiva. Dette omfatter symptomer på blodpropper, som hun skal være opmærksom på.

MA-M_QLA-DK-0003-1 Februar 2020