PATIENTKORT: VIGTIG INFORMATION OM KOMBINEREDE HORMONELLE PRÆVENTIONSMIDLER OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER

Alt tag
Alt tag

PATIENTKORT: VIGTIG INFORMATION OM KOMBINEREDE HORMONELLE PRÆVENTIONSMIDLER OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER

Yderligere oplysninger og bivirkningsrapportering

 

Læs den medfølgende indlægsseddel eller gå ind på www.indlaegsseddel.dk for yderligere oplysninger. Hvis du har mistanke om, at du har en bivirkning, som er forbundet med brugen af dit kombinerede hormonelle præventionsmiddel, så er det vigtigt, at du taler med din læge. Du kan også melde bivirkningen direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

MA-M_QLA-DK-0004-1 Februar 2020