Administrationsvejledning til Nebido® (testosteronundecanoat) Information til sundhedspersonalet

Alt tag
Alt tag

Administrationsvejledning til Nebido® (testosteronundecanoat) Information til sundhedspersonalet

Nebido®– den langtidsvirkende testosterondosis

 

Kontrollér for kontraindikationer og særlige advarsler i henhold til produktresuméet

 

Før injektionen skal patienten kontrolleres for kontraindikationer: Androgenafhængigt prostatakarcinom eller karcinom i de mandlige mælkekirtler; tidligere eller nuværende levertumorer; overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne1. Nebido® er ikke indiceret til brug hos kvinder1.

MA-M_NEB-DK-0001-1
Sidst opdateret: August 2019