Administrationsvejledning til Nebido® (testosteronundecanoat) Information til sundhedspersonalet

Alt tag
Alt tag

Administrationsvejledning til Nebido® (testosteronundecanoat) Information til sundhedspersonalet

Injektionsprocessen – trin-for-trin

 

 • Som med alle andre oliebaserede opløsninger skal Nebido® udelukkende injiceres intramuskulært og meget langsomt
 • Det anbefales at injicere Nebido® over ca. 2 minutter1
 • Efter valg af injektionssted skal området renses med et antiseptisk middel
 • Hvis der er meget lidt muskelmasse, kan det være nødvendigt at knibe 2-3 kanter af sædemusklen sammen for at få mere volumen og væv at indføre nålen i
 • Indfør nålen i huden i en 90° vinkel for at være sikker på, at den er anbragt dybt inde i musklen
 • Hold med et fast tag i sprøjtens cylinder med den ene hånd. Træk med den anden hånd stemplet tilbage for at aspirere for blod
  • Hvis der forekommer blod, må du ikke fortsætte med injektionen. Træk omgående nålen ud af patienten og udskift den
  • Gentag forsigtigt injektionstrinene
 • Hvis der ikke aspireres blod, skal nålens position fastholdes for at undgå, at den bevæger sig
 • Indgiv injektionen meget langsomt ved at trykke stemplet ned forsigtigt og ved konstant hastighed, til al medicinen er leveret (ideelt skal det ske over 2 minutter)
 • Hvis det er muligt, skal du bruge din frie hånd til manuelt at tjekke for depotdannelse
 • Træk nålen ud

 

Patienten skal observeres under og umiddelbart efter hver injektion med Nebido® for at give mulighed for tidlig opdagelse af symptomer, der kunne tyde på pulmonal mikroemboli (olieopløsning).1

 

MA-M_NEB-DK-0001-1
Sidst opdateret: August 2019