TJEKLISTE TIL LÆGER DER ORDINERER KOMBINEREDE HORMONELLE KONTRACEPTIVA

Alt tag
Alt tag

TJEKLISTE TIL LÆGER DER ORDINERER KOMBINEREDE HORMONELLE KONTRACEPTIVA

Kontraindikationer

Undlad at ordinere et kombineret hormonelt kontraceptivum, hvis du kan sætte kryds i et eller flere af felterne i dette afsnit. Har kvinden:

 

  En nuværende eller tidligere tromboembolisk hændelse, f.eks. dyb venetrombose, lungeemboli, hjerteanfald, apopleksi, transitorisk cerebral iskæmi, angina pectoris?

 

  En kendt blodkoagulationssygdom?

 

  Tidligere haft migræne med aura?

 

  Diabetes mellitus med vaskulære komplikationer?

 

  Et meget højt blodtryk, f.eks. systolisk ≥160 eller diastolisk ≥100 mmHg?

 

  Et meget højt indhold af lipider i blodet?

 

  En større operation eller en periode med langvarig immobilisering inden for nærmeste fremtid? I så fald skal kvinden stoppe med at bruge præparatet, og hun skal rådes til at anvende en ikke-hormonel præventionsmetode i mindst 4 uger før og 2 uger efter fuldstændig mobilisering.

MA-M_QLA-DK-0003-1 Februar 2020