TJEKLISTE TIL LÆGER DER ORDINERER KOMBINEREDE HORMONELLE KONTRACEPTIVA

Alt tag
Alt tag

TJEKLISTE TIL LÆGER DER ORDINERER KOMBINEREDE HORMONELLE KONTRACEPTIVA

Risikofaktorer

Drøft egnetheden af et kombineret hormonelt kontraceptivum med kvinden, hvis du kan sætte kryds i et eller flere af felterne i dette afsnit:

 

  Ligger hendes BMI over 30 kg/m2?

 

  Er hun over 35 år?

 

  Ryger hun? Hvis ja, og hun også er over 35 år, bør hun stærkt tilrådes at stoppe med at ryge eller anvende en ikke-hormonel præventionsmetode.

 

  Har hun et højt blodtryk, f.eks. systolisk 140-159 eller diastolisk 90-99 mmHg?

 

  Har hun et nært familiemedlem, som har haft en tromboembolisk hændelse (se listen ovenfor) i en ung alder (f.eks. under 50 år)?

 

  Har hun eller nogen i hendes nærmeste familie et højt indhold af lipider i blodet?

 

  Lider hun af migræne?

 

  Har hun en hjerte-kar-sygdom, f.eks. atrieflimren, arytmi, koronarsklerose, hjerteklapsygdom?

 

  Har hun diabetes mellitus?

 

  Har hun født inden for de seneste par uger?

 

  Hvis hun skal ud på en lang flyrejse (>4 timer), eller hvis hun rejser i mere end 4 timer pr. dag?

 

  Har hun andre sygdomstilstande, som kan øge risikoen for blodpropper (f.eks. cancer, systemisk lupus erythematosus, seglcelleanæmi, Crohns sygdom, colitis ulcerosa, hæmolytisk uræmisk syndrom)?

 

  Tager hun anden medicin, som kan øge risikoen for blodpropper (f.eks. kortikosteroider, neuroleptika, antipsykotika, antidepressiva, kemoterapi osv.)?

 

Flere end én risikofaktor kan betyde, at der ikke bør anvendes et kombineret hormonelt kontraceptivum.


Vær opmærksom på, om kvindens risikofaktorer ændres med tiden - kontrollér dem regelmæssigt. Anvend denne tjekliste ved hver konsultation.

MA-M_QLA-DK-0003-1 Februar 2020